Skip navigatie

Inhoud

Les 5: Godsbeelden

Home > Doopcatechese > Les 5: godsbeelden

Opdracht: Nu we met elkaar wat hebben nagedacht over wat geloven nu precies is, wordt het tijd om een na te gaan denken over waarin je dan gelooft. Hieronder zie je een aantal afbeeldingen. Sommige zijn meer klassiek, sommige meer modern. Bekijk ze eens goed, en kies de afbeelding er uit die het beste verbeeldt waar jij in gelooft. Geef kort aan waarom.  • Moeder Theresa

  • Christus aan het kruis

  • Vredesduif / Geest

  • Verwondering

  • Kerk / liturgie

  • Zee / natuur

  • Drie-eenheid

  • God de Vader

  • Kinderhand in hand

Hieronder kun je lezen welke afbeeldingen door andere ouders zijn gekozen en de redenen waarom. Als je wilt kan je meedoen door daar je eigen keuze en motivatie aan toe voegen.Instructie: de afbeeldingen hebben je misschien kunnen helpen om je eigen Godsbeeld onder woorden te brengen. Welke accenten leg jij zelf, en welke leggen anderen? In de volgende les gaan we je eigen Godsbeeld leggen naast wat we het Godsbeeld van de kerk zouden kunnen noemen. De kerk heeft haar Godsbeeld onder woorden gebracht in een aantal inmiddels eeuwenoude teksten, de geloofsbelijdenissen.

Ga door naar les 6
.