Skip navigatie

Inhoud

Doopcatechese

Home > Doopcatechese

Van harte welkom bij deze online doopvoorbereiding!

Waarom deze online doopcatechese?

Niet alle parochies zijn in de gelegenheid om ouders inhoudelijk voor te bereiden op de doop van hun zoontje of dochtertje. Deze site is bedoeld voor ouders die om wat voor reden niet in de gelegenheid zijn om doopcatechese te krijgen en toch graag eens wat meer zouden willen weten over wat het dopen van hun zoontje of dochtertje inhoudt.

De verantwoordelijkheid voor de doop zelf ligt bij de pastor die je kindje gaat dopen. Het is dus niet de bedoeling om met deze site tussen jou / jullie en de pastor in te gaan staan.

De doopviering bewuster meemaken

We volgen in deze catechese de gewone volgorde van een doopviering. Tijdens een doopviering gebeurt er vaak zoveel dat ouders meestal maar de helft mee krijgen. De lessen uit deze doopcatechese bereiden jullie daar op voor. Als je iets weet van de verhalen en de betekenis van de verschillende elementen van de doop, zul je de viering zelf straks meer bewust kunnen mee beleven.

Hoe werkt deze online voorbereiding?

Deze doopcatechese bestaat uit een aantal korte lessen. Iedere les bestaat uit het lezen van een bijbeltekst met een korte uitleg daarbij, een eenvoudige opdracht en soms een korte instructie over het thema van de les.

Je kunt op twee manieren deelnemen aan de catechese. Je kan gebruik maken van de mogelijkheid om je eigen verhalen, op- en aanmerkingen aan iedere les toe te voegen.

Maar je kan er ook voor kiezen alleen de bijdragen van anderen te lezen.

Beide manieren zijn prima, dus voel je niet gedwongen om per se actief mee te doen. Wat ook een goede mogelijkheid is is dat je de lessen samen met je partner doet.

Ik wens jullie een goede voorbereiding toe op de doopviering!

Eric Luijten, theoloog en parochiecatecheet

Ga naar les 1