Skip navigatie

Inhoud

Welkom op deze website

Home

Welkom op deze website.

Deze website biedt online catechesecursussen aan op het gebied van de sacramenten. Vooralsnog biedt deze website alleen doopvoorbereiding aan. Het is echter de bedoeling de website uit te breiden met catechese voor de andere sacramenten, te beginnen met het sacrament van het vormsel.

De online doopvoorbereiding staat al sinds 2000 online. De inhoud van deze doopvoorbereiding is ten opzichte van de eerste versie nauwelijks gewijzigd. Belangrijkste verandering betreft denk ik het weglaten van het element zout uit de doopritus zoals die behandeld wordt in les 7.

De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de techniek van de site. De bijdragen van bezoekers zijn beter geïntegreerd in de lesteksten zelf, en de website is voorzien van een Content Management Systeem en - belangrijker - biedt de mogelijkheid tot uitbreiding naar catechese voor de andere sacramenten.

De nieuwe website is nog steeds interactief. Dat wil zeggen dat je in alle lessen de mogelijkheid hebt om mee te doen en/of te lezen wat anderen hebben ingebracht.

Ik wens je veel plezier toe met het volgen van de lessen.

Eric Luijten, theoloog en parochiecatecheet